. Эдність і взаємозв’язок аграрних правовідносин з цивіьно-правовими, трудовими, фінансово-кредитними і т.д

  
Повідомлень: 271
Єдність галузей права України, як суверенної держави, проявляється в нерозривному зв'язку між собою всіх галузей права. Аграрне право також перебуває у діалектичному зв'язку з державним (конституційним), земельним, цивільним, господарським, трудовим, фінансовим, цивільним процесуальним правом. Цей зв'язок історично зумовлений єдністю суспільних відносин як єдиного цілого.
Конституція України є основним і визначальним законом держави, джерелом державного права. Між останнім і аграрним правом існує відповідне співвідношення. Через галузь аграрного права впроваджуються (застосовуються) ті норми Конституції, для яких (залежно від особливостей суб'єкта і об'єкта аграрних правовідносин) є властивими юридична сила прямої дії.
Такою є правова норма ст. 36 Конституції України, що визначає права громадян на об'єднання для досягнення і реалізації певних прав. Порушення цієї конституційної норми має місце у випадку вчинення перепон для здійснення такого об'єднання, зокрема в разі нескликання з вини посадових осіб (голова і правління) КСГП загальних зборів членів підприємства для вирішення питання про реорганізацію або ліквідацію підприємства. Співвідношення між державним правом і аграрним правом у цьому разі полягає в порушенні ст. 31 Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство". Реалізація конституційної правомочності селян—членів підприємства перебуває у прямому зв'язку з наявністю у галузевій нормі права відповідної санкції, що має бути застосована в разі вчинення порушення ст. 36 Конституції України і ст. 31 Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство".
. Конституція України (ст. 13) визнає землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси власністю Українського народу. Від імені Українського народу право власності здійснюють органи державної влади і місцевого самоврядування. Основний Закон країни закріпив право приватної власності на землю. Аграрне і земельне законодавство надає право власності на землю колективним сільськогосподарським підприємствам і позбавляє цього права державні сільськогосподарські підприємства. В результаті має місце протиставлення земельних правомочностей колективного і державного сільськогосподарського підприємства. Земельними є правовідносини щодо права власності на землю і права землекористування, правосуб'єктності учасників земельних правовідносин, процедурно-процесуальних відносин, пов'язаних із здійсненням землевпорядкувальних робіт, правовий режим земель населених пунктів та інші земельні правовідносини. Усі вони є предметом земельного права як галузі права. 4. Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України покликані визначати і регулювати майнові правомочності громадян і юридичних осіб. Характерним співвідношенням цивільного права і аграрного права існує в процесі його реалізації інститут права власності і в першу чергу права власності колективного сільськогосподарського підприємства
На початок сторінки 
|
Перейти на форум:
Швидка відповідь
Щоб писати на форумі, зареєструйтесь або авторизуйтесь.

← Назад